Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

21°

-

8

Februari

71%

22°

-

8

Mars

75%

24°

-

8

April

72%

27°

-

5

Maj

65%

29°

-

10

Juni

64%

30°

-

14

Juli

67%

31°

-

16

Augusti

66%

31°

-

16

September

64%

30°

-

15

Oktober

65%

28°

-

10

November

64%

25°

-

8

December

66%

22°

-

7