Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

24°

25°

8

Februari

69%

24°

25°

7

Mars

74%

26°

25°

7

April

76%

28°

26°

6

Maj

71%

30°

27°

11

Juni

68%

31°

28°

15

Juli

72%

32°

29°

15

Augusti

70%

32°

29°

17

September

69%

31°

29°

17

Oktober

71%

29°

28°

13

November

67%

27°

27°

9

December

66%

25°

26°

7