Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

20°

18°

7

Februari

65%

21°

18°

7

Mars

72%

24°

20°

6

April

78%

28°

22°

4

Maj

75%

30°

26°

6

Juni

67%

32°

28°

12

Juli

63%

32°

29°

15

Augusti

62%

32°

30°

17

September

62%

31°

29°

12

Oktober

67%

29°

26°

7

November

64%

25°

23°

6

December

61%

22°

20°

6