Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

19°

19°

8

Februari

66%

20°

19°

8

Mars

71%

24°

19°

8

April

73%

27°

21°

6

Maj

68%

30°

24°

8

Juni

65%

32°

27°

13

Juli

65%

33°

28°

15

Augusti

64%

32°

28°

15

September

62%

31°

28°

13

Oktober

62%

28°

26°

8

November

62%

24°

23°

7

December

61%

20°

21°

7