Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

21°

21°

8

Februari

71%

21°

21°

8

Mars

75%

24°

21°

8

April

71%

27°

22°

5

Maj

64%

29°

25°

9

Juni

63%

30°

27°

14

Juli

67%

32°

28°

16

Augusti

66%

31°

28°

16

September

64%

30°

28°

14

Oktober

64%

28°

27°

9

November

64%

24°

24°

8

December

66%

22°

22°

7