Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

22°

22°

8

Februari

71%

22°

21°

8

Mars

74%

24°

22°

8

April

73%

27°

23°

5

Maj

66%

29°

25°

10

Juni

64%

31°

27°

14

Juli

68%

32°

28°

16

Augusti

67%

32°

28°

16

September

64%

31°

28°

15

Oktober

66%

28°

27°

10

November

65%

25°

25°

8

December

66%

23°

23°

7