Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

24°

24°

7

Februari

68%

24°

24°

6

Mars

74%

26°

25°

6

April

76%

28°

26°

5

Maj

72%

29°

27°

11

Juni

69%

31°

28°

16

Juli

73%

32°

29°

16

Augusti

71%

32°

29°

18

September

70%

31°

29°

17

Oktober

72%

29°

28°

13

November

67%

27°

27°

9

December

66%

25°

26°

7