Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

68%

24°

24°

7

Februari

70%

25°

24°

6

Mars

76%

27°

24°

6

April

78%

28°

25°

5

Maj

74%

30°

27°

10

Juni

70%

31°

28°

15

Juli

73%

32°

29°

15

Augusti

71%

32°

30°

17

September

70%

32°

29°

17

Oktober

71%

30°

28°

13

November

68%

27°

26°

9

December

67%

25°

25°

7