Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

18°

18°

9

Februari

64%

20°

18°

8

Mars

70%

23°

18°

8

April

73%

26°

20°

6

Maj

70%

29°

24°

8

Juni

66%

31°

27°

13

Juli

65%

33°

28°

15

Augusti

64%

32°

28°

15

September

61%

31°

28°

12

Oktober

61%

28°

25°

8

November

61%

24°

22°

7

December

60%

20°

20°

8