Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

20°

20°

8

Februari

68%

21°

20°

8

Mars

73%

24°

20°

8

April

72%

27°

22°

5

Maj

65%

29°

24°

9

Juni

64%

31°

27°

14

Juli

66%

32°

28°

16

Augusti

65%

32°

28°

16

September

62%

31°

28°

13

Oktober

63%

28°

26°

8

November

62%

24°

23°

7

December

64%

22°

22°

7