Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

68%

23°

23°

8

Februari

70%

24°

23°

8

Mars

74%

26°

23°

8

April

74%

28°

24°

5

Maj

67%

30°

26°

10

Juni

65%

32°

27°

14

Juli

68%

32°

28°

15

Augusti

68%

33°

29°

16

September

65%

32°

29°

16

Oktober

67%

29°

28°

11

November

65%

26°

26°

9

December

66%

24°

25°

7