Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

22°

-

7

Februari

68%

23°

-

7

Mars

72%

26°

-

7

April

76%

29°

-

4

Maj

71%

31°

-

8

Juni

64%

33°

-

13

Juli

63%

33°

-

15

Augusti

64%

33°

-

16

September

63%

32°

-

13

Oktober

67%

30°

-

8

November

65%

26°

-

7

December

64%

23°

-

6