Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

24°

24°

7

Februari

68%

24°

24°

6

Mars

75%

25°

25°

6

April

77%

27°

26°

5

Maj

72%

29°

27°

11

Juni

70%

30°

28°

16

Juli

73%

31°

29°

16

Augusti

71%

31°

29°

18

September

70%

31°

29°

17

Oktober

72%

29°

28°

14

November

68%

26°

27°

9

December

66%

24°

26°

6