Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

11

Februari

58%

10

Mars

62%

12°

10

April

66%

17°

9

Maj

62%

22°

14°

10

Juni

63%

27°

19°

10

Juli

62%

29°

23°

12

Augusti

61%

29°

24°

12

September

61%

26°

22°

9

Oktober

64%

20°

18°

7

November

61%

15°

14°

8

December

58%

10°

9