Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

11

Februari

58%

-

10

Mars

62%

13°

-

10

April

66%

18°

-

9

Maj

62%

23°

-

10

Juni

63%

27°

-

10

Juli

62%

30°

-

12

Augusti

61%

29°

-

12

September

61%

26°

-

9

Oktober

64%

20°

-

7

November

61%

15°

-

8

December

57%

-

9