Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

11

Februari

57%

10

Mars

61%

12°

10

April

64%

17°

9

Maj

61%

23°

14°

10

Juni

62%

27°

19°

10

Juli

62%

30°

23°

12

Augusti

61%

29°

24°

11

September

61%

26°

22°

9

Oktober

63%

20°

18°

7

November

59%

14°

13°

8

December

56%

9