Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

11

Februari

59%

-

10

Mars

59%

-

12

April

58%

14°

-

11

Maj

57%

20°

-

12

Juni

59%

25°

-

11

Juli

61%

28°

-

9

Augusti

61%

27°

-

10

September

58%

23°

-

9

Oktober

58%

17°

-

8

November

47%

10°

-

11

December

48%

-

12