Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

11

Februari

59%

-

10

Mars

58%

-

11

April

57%

15°

-

11

Maj

57%

22°

-

12

Juni

60%

26°

-

11

Juli

63%

29°

-

9

Augusti

62%

28°

-

10

September

59%

24°

-

9

Oktober

58%

18°

-

8

November

47%

10°

-

11

December

49%

-

12