Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

11

Februari

62%

-

10

Mars

63%

-

11

April

61%

13°

-

11

Maj

59%

18°

-

11

Juni

61%

23°

-

11

Juli

60%

26°

-

9

Augusti

59%

26°

-

9

September

60%

22°

-

8

Oktober

62%

17°

-

8

November

51%

11°

-

11

December

51%

-

12