Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

11

Februari

61%

-

10

Mars

62%

-

11

April

60%

14°

-

11

Maj

59%

19°

-

11

Juni

60%

24°

-

11

Juli

60%

27°

-

9

Augusti

60%

26°

-

10

September

60%

22°

-

9

Oktober

61%

17°

-

8

November

50%

11°

-

11

December

51%

-

12