Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

11

Februari

60%

-

10

Mars

60%

-

11

April

58%

15°

-

11

Maj

58%

21°

-

12

Juni

60%

26°

-

11

Juli

62%

28°

-

9

Augusti

62%

27°

-

10

September

60%

23°

-

9

Oktober

59%

18°

-

8

November

48%

11°

-

11

December

50%

-

12