Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

-

6

Februari

70%

-

6

Mars

69%

10°

-

9

April

70%

16°

-

8

Maj

66%

21°

-

10

Juni

70%

26°

-

9

Juli

71%

30°

-

10

Augusti

72%

28°

-

9

September

73%

24°

-

7

Oktober

72%

18°

-

5

November

64%

11°

-

6

December

66%

-

6