Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

-2°

-

7

Februari

71%

-1°

-

7

Mars

69%

-

10

April

69%

-

9

Maj

66%

13°

-

10

Juni

69%

18°

-

9

Juli

68%

22°

-

11

Augusti

68%

21°

-

11

September

70%

17°

-

9

Oktober

71%

11°

-

7

November

64%

-

7

December

66%

-2°

-

7