Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-

6

Februari

68%

-

5

Mars

66%

12°

-

8

April

70%

18°

-

7

Maj

74%

24°

-

6

Juni

80%

30°

-

4

Juli

78%

33°

-

6

Augusti

77%

31°

-

6

September

78%

27°

-

6

Oktober

74%

20°

-

6

November

62%

11°

-

6

December

62%

-

7