Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

72%

-

6

Februari

71%

-

6

Mars

70%

10°

-

9

April

71%

15°

-

8

Maj

67%

20°

-

10

Juni

71%

26°

-

9

Juli

72%

29°

-

10

Augusti

72%

28°

-

10

September

73%

23°

-

7

Oktober

73%

18°

-

5

November

66%

10°

-

5

December

67%

-

6