Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-

6

Februari

68%

-

6

Mars

66%

11°

-

8

April

70%

16°

-

7

Maj

73%

22°

-

7

Juni

79%

28°

-

5

Juli

77%

32°

-

7

Augusti

76%

30°

-

7

September

77%

25°

-

7

Oktober

74%

19°

-

6

November

63%

10°

-

6

December

62%

-

7