Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

-

6

Februari

70%

-

5

Mars

67%

10°

-

8

April

71%

16°

-

7

Maj

73%

21°

-

7

Juni

78%

27°

-

5

Juli

76%

30°

-

7

Augusti

76%

29°

-

8

September

77%

24°

-

7

Oktober

74%

18°

-

6

November

64%

10°

-

6

December

64%

-

6