Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

-

6

Februari

72%

-

6

Mars

71%

-

9

April

72%

12°

-

8

Maj

68%

18°

-

10

Juni

71%

24°

-

9

Juli

71%

27°

-

11

Augusti

71%

25°

-

11

September

72%

21°

-

8

Oktober

73%

16°

-

5

November

66%

-

6

December

68%

-

6