Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

-

5

Februari

69%

-

6

Mars

69%

11°

-

9

April

69%

16°

-

8

Maj

66%

22°

-

11

Juni

71%

27°

-

9

Juli

72%

31°

-

9

Augusti

72%

30°

-

9

September

73%

25°

-

7

Oktober

72%

19°

-

5

November

64%

11°

-

5

December

66%

-

6