Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

72%

-2°

-

7

Februari

72%

-2°

-

7

Mars

69%

-

10

April

69%

-

9

Maj

66%

12°

-

10

Juni

68%

17°

-

9

Juli

67%

21°

-

12

Augusti

67%

20°

-

12

September

69%

16°

-

9

Oktober

71%

11°

-

7

November

64%

-

7

December

67%

-2°

-

7