Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

-

5

Februari

69%

-

6

Mars

69%

-

9

April

69%

15°

-

9

Maj

66%

20°

-

11

Juni

70%

25°

-

9

Juli

71%

29°

-

10

Augusti

72%

28°

-

9

September

72%

23°

-

7

Oktober

70%

17°

-

5

November

62%

10°

-

6

December

64%

-

6