Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

-2°

-

6

Februari

69%

-

6

Mars

68%

-

9

April

69%

12°

-

9

Maj

68%

18°

-

9

Juni

72%

24°

-

7

Juli

72%

28°

-

9

Augusti

73%

27°

-

8

September

73%

22°

-

7

Oktober

71%

16°

-

6

November

62%

-

6

December

64%

-

7