Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

-1°

-

6

Februari

70%

-

6

Mars

68%

-

9

April

70%

11°

-

8

Maj

69%

17°

-

8

Juni

73%

23°

-

7

Juli

72%

26°

-

9

Augusti

72%

25°

-

9

September

73%

21°

-

8

Oktober

72%

15°

-

6

November

64%

-

6

December

65%

-

7