Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

72%

-

6

Februari

71%

-

6

Mars

70%

-

9

April

70%

12°

-

8

Maj

66%

17°

-

10

Juni

70%

23°

-

9

Juli

70%

26°

-

11

Augusti

70%

25°

-

11

September

71%

21°

-

8

Oktober

72%

16°

-

6

November

65%

-

6

December

67%

-

7