Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

-

5

Februari

68%

-

6

Mars

68%

11°

-

8

April

69%

17°

-

8

Maj

65%

22°

-

11

Juni

70%

27°

-

9

Juli

72%

31°

-

9

Augusti

73%

30°

-

9

September

73%

25°

-

7

Oktober

71%

19°

-

5

November

62%

11°

-

5

December

64%

-

6