Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

72%

-

6

Februari

71%

-

6

Mars

70%

11°

-

9

April

71%

16°

-

8

Maj

67%

21°

-

10

Juni

71%

27°

-

9

Juli

72%

31°

-

10

Augusti

72%

29°

-

10

September

73%

24°

-

7

Oktober

73%

19°

-

5

November

65%

12°

-

5

December

68%

-

6