Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

-4°

-

6

Februari

72%

-2°

-

7

Mars

69%

-

9

April

70%

-

8

Maj

69%

13°

-

8

Juni

72%

19°

-

8

Juli

69%

22°

-

11

Augusti

69%

21°

-

11

September

71%

17°

-

9

Oktober

72%

12°

-

7

November

65%

-

7

December

67%

-2°

-

7