Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

-

6

Februari

70%

-

6

Mars

69%

-

9

April

70%

14°

-

9

Maj

66%

20°

-

10

Juni

70%

25°

-

9

Juli

71%

28°

-

10

Augusti

71%

27°

-

10

September

72%

22°

-

7

Oktober

71%

17°

-

5

November

64%

10°

-

6

December

66%

-

6