Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

-

6

Februari

69%

-

6

Mars

67%

-

9

April

70%

14°

-

8

Maj

71%

20°

-

7

Juni

76%

26°

-

6

Juli

75%

29°

-

8

Augusti

74%

28°

-

8

September

75%

23°

-

7

Oktober

73%

17°

-

6

November

62%

-

6

December

63%

-

7