Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

-2°

-

6

Februari

71%

-1°

-

7

Mars

69%

-

10

April

69%

-

9

Maj

67%

14°

-

9

Juni

70%

20°

-

8

Juli

69%

23°

-

11

Augusti

69%

22°

-

11

September

71%

18°

-

8

Oktober

71%

12°

-

6

November

64%

-

7

December

66%

-2°

-

7