Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

-

5

Februari

68%

-

6

Mars

68%

10°

-

9

April

69%

16°

-

9

Maj

65%

21°

-

11

Juni

70%

27°

-

9

Juli

72%

30°

-

10

Augusti

72%

29°

-

9

September

72%

24°

-

7

Oktober

70%

18°

-

5

November

62%

10°

-

5

December

64%

-

6