Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

75%

-

4

Februari

74%

-

4

Mars

73%

10°

-

6

April

76%

15°

-

5

Maj

75%

20°

-

5

Juni

78%

25°

-

6

Juli

74%

28°

-

10

Augusti

74%

26°

-

10

September

75%

23°

-

7

Oktober

77%

17°

-

4

November

71%

-

4

December

71%

-

5