Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

18°

-

5

Februari

69%

18°

-

6

Mars

70%

18°

-

6

April

76%

20°

-

3

Maj

67%

21°

-

1

Juni

68%

24°

-

1

Juli

79%

27°

-

0

Augusti

80%

28°

-

1

September

75%

27°

-

2

Oktober

72%

24°

-

2

November

65%

20°

-

4

December

65%

18°

-

5