Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

14°

12°

10

Februari

68%

16°

12°

9

Mars

73%

17°

12°

10

April

79%

18°

12°

6

Maj

78%

20°

12°

3

Juni

76%

22°

12°

1

Juli

76%

24°

13°

1

Augusti

74%

24°

14°

1

September

77%

24°

14°

2

Oktober

74%

22°

14°

4

November

58%

17°

13°

9

December

53%

14°

12°

10