Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

14°

12°

10

Februari

68%

16°

12°

9

Mars

72%

16°

12°

11

April

78%

17°

12°

7

Maj

76%

19°

12°

3

Juni

73%

20°

12°

1

Juli

73%

22°

13°

1

Augusti

71%

22°

14°

1

September

74%

23°

14°

2

Oktober

72%

21°

14°

4

November

58%

17°

13°

9

December

53%

14°

12°

10