Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

11°

-

7

Februari

67%

14°

-

7

Mars

77%

16°

-

7

April

84%

20°

-

5

Maj

89%

24°

-

2

Juni

91%

30°

-

2

Juli

94%

34°

-

1

Augusti

93%

33°

-

1

September

92%

30°

-

2

Oktober

86%

24°

-

3

November

65%

16°

-

6

December

52%

11°

-

7