Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

14°

-

11

Februari

66%

16°

-

10

Mars

71%

17°

-

11

April

78%

20°

-

7

Maj

77%

23°

-

3

Juni

76%

25°

-

2

Juli

76%

28°

-

1

Augusti

74%

28°

-

1

September

76%

27°

-

2

Oktober

72%

24°

-

5

November

57%

17°

-

10

December

52%

14°

-

11