Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

14°

-

9

Februari

68%

16°

-

9

Mars

74%

17°

-

10

April

80%

20°

-

6

Maj

79%

22°

-

2

Juni

78%

26°

-

1

Juli

78%

28°

-

1

Augusti

76%

28°

-

1

September

79%

27°

-

2

Oktober

76%

24°

-

4

November

59%

18°

-

8

December

51%

14°

-

9