Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

72%

18°

15°

5

Februari

72%

18°

15°

5

Mars

71%

18°

15°

6

April

75%

20°

16°

3

Maj

63%

20°

17°

1

Juni

64%

21°

18°

1

Juli

78%

23°

20°

0

Augusti

80%

24°

21°

0

September

73%

25°

20°

1

Oktober

72%

23°

19°

2

November

70%

20°

17°

4

December

72%

18°

16°

5