Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-

7

Februari

69%

-

7

Mars

74%

-

8

April

78%

-

5

Maj

76%

14°

-

5

Juni

78%

20°

-

4

Juli

82%

25°

-

5

Augusti

81%

24°

-

5

September

81%

20°

-

5

Oktober

79%

15°

-

4

November

66%

-

6

December

62%

-

6